ข่าวพิธีเปิดวัดญาณสังวรเวโรน่าอิตาลี

พิธีเปิดวัดญาณสังวร วโรน่า อิตาลี
เป็นทางการวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕
โดยมีพระเทพปริยัติวิมล
ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้