รางวัลสลากการกุศลวันกฐินพระราชทาน54

รางวัลสลากการกุศลวันกฐินพระราชทาน

รางวัลที่ 1  เลขที่ 01729
คุณพิมพ์ชนก ราชมุเส้น……….จี้เพชร

รางวัลที่ 2 เลขที่ 02567
คุณละออ คำมูล ………ตั๋วเครื่องบินไปกลับโคเปน-กรุงเทพฯ

รางวัลที่ 3 เลขที่ 02685
คุณSUDANEE  ………..สร้อยมุก

 

กรุณามาแจ้งรับสิทธิ การถูกรางวัล ได้ที่วัด โดยนำหางตั๋วบัตร มาเพื่อรับรางวัล

ให้มารับรางวัลภายใน 90 วันจากวันประกาศรางวัล