ร.ร.วัดสุทัศนเทพวราราม


แจกผ้าห่ม ประพรมน้ำมนต์ ผู้พักพิง ที่ ร.ร.วัดสุทัศนเทพวราราม

ท่านที่สนใจจะร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมติดต่อได้ที่วัดสุทัศน์ กทม.
ดูภาพ