ท่านเอกอัครราชทูตและครอบครัวมาทำบุญปีใหม่ท่านเอกอัครราชทูตไทยนายปิยวัชร นิยมฤกษ์ พร้อมครอบครัวและญาติพี่น้องมาทำบุญวันปีใหม่2555