2018Makhabucha

กดชมภาพผู้มาร่วมงานวันมาฆบูชา และเวียนเที่ยน
วันมาฆะบูชา ปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชา
เวียนเทียน

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์

10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร

13.00 น. เทศน์ทำบุญวันมาฆบูชาวันแห่งความรักเมตตา

อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์

10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร

13.00 เทศน์ ทำบุญวันมาฆบูชา

– พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้มาร่วมงาน

เป็นอันเสร็จพิธี

 

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทางวัดจัดงานบวชเนขัมมะ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 มีนาคม 2561 ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ และเวียนเทียน วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เชิญชวนมาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมวันสุดสัปดาห์ ส่งท้ายฤดูหนาวจากไปปีนี้ที่พระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ผ่านมายาวนาน 26ศตวรรษ พุทธชยันตี ให้มีชีวิตจิตใจที่อบอุ่นที่ฤดูหนาวกำลังจะผ่านไป เพื่อการดำเนินชีวิต ให้เกิดสันติสุขตลอดไป มีกำลังกายที่แข็งแรง และ จิตใจที่สุขสบายโดยทั่วกัน

ความหมายวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ปีนี้ทำบุญข้าวจี่ระลึกถึงประเพณีไทยวันเสาร์ที่ 3 และ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ก่อนจะหมดฤดูหนาวปีนี้