ภาพงานพระกฐินพระราชทานปี2553-2


ภาพงานพระกฐินพระราชทานปี 2553ชุดที่ 2

,