สงกรานาต์ปี2557

ที่มาของวัน สงกรานต์ที่มากกว่าวันสาดน้ำแห่งชาติ

สงกรานต์” นั้นมาจากภาษาสันสฤตว่า แปลว่า ก้าว ขึ้น ย่างขึ้น การเคลื่อนที่ หรือการขึ้นสู่ปีใหม่ไทย โดยจะยึดวันที่ 13-14-15 เมษายน เป็นหลักในการเฉลิมฉลองและเป็นการขึ้นปีใหม่ของไทย โดยยึดถือว่าเป็นวันหยุดประจำปีที่สำคัญที่สุดของไทยเลยทีเดียว

ทั้ง นี้ ตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าวตามพระบาลีฝ่าย”มอญ” รามัญว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีคนหนึ่ง รวยทรัพย์แต่อาภัพบุตร ตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตร 2 คน วันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐี จนกระทั่งเขาน้อยใจ จึงได้บวงสรวงพระอาทิตย์-พระจันทร์ ตั้งจิต

อ่านรายละเอียดเพิ่ม เรื่องสงกรานต์

 

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557 รับบวชชีพราห์ม สำหรับผู้ใคร่ปฏิบัติธรรมในวันสงกรานต์ ปีใหม่ชาวไทย

เวลา 05.30 น. เจริญสมาธิภาวนา ทำวัตรเช้า

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา 10.15 น.ใหว้พระสวดมนต์

ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และบังสุกุลรวมญาติ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลและรับพรจากพระสงฆ์

ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 12.45 น.
-พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ผูกพัทธสีมาวัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี ครั้งที่ 3
เวลา 13.09
น. ร่วมทำพิธีสงส์น้ำพระพุทธรูป และ คณะสงฆ์ ตลอดญาติผู้ใหญ่ เพื่อเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน
ท่านเอกอัครราชทูตไทย น.ส.วิมล คิดชอบ มาร่วมงานกับทุกท่านในวันสงกรานต์  ปีใหม่ของคนไทย
เวลา 15.00 น. ปฏิบัติภาวนา เดินจงกลม
เวลา 17.00 น. หยุดพักเวลา 19.30 -22.00 น. ทำวัตรเย็น และ ปฏิบัติภาวนา

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557
เวลา 05.30
น. เจริญสมาธิภาวนา ทำวัตรเช้า
เวลา 07.00
น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา
10.15 น.ไหว้พระสวดมนต์ ตักบาตรอาหารแห้ง และทำพิธีบังสุกุลรวมญาติ.

เวลา 11.30 น. พระสงฆ์ ให้พร
เวลา 12.45 น. สำหรับผู้ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน
วันเสาร์ที่ 13 จะทำพิธีสงส์น้ำพระพุทธรูป และ พระสงฆ์ ตลอดจนญาติ ผู้ใหญ่ เพื่อเป็นพุทธบูชา โดยพร้อมเพรียงกัน

 

เวลา 13.30 เสร็จพิธี