ผู้มาร่วมบุญอุทิศส่วนกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ.วัดป่าโคเปนเฮเกนระหว่างช่วงเวลาต่าง ๆ ชมภาพ