26 ตุลาคม 2560

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เวลาเมืองไทย ต่างจากเดนมาร์ก 5 ช.ม
วันที่ 26 ตุลาคม 2560
เวลา 06.00 น.เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์พร้อมที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 09.00 น.เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 16.30 น.หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 17.30 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
เวลา 18.30 –22.00 น.

เริ่มให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง
เวลา   22.00 น.-หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชดำเนิน
ขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว