ผ้าป่าเมืองไทย 8 มิถุนายน 2553

ต้อนรับผ้าป่าจากประเทศไทยวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ที่ Bosco Chiesanouva Verona Localitta Tracchi