ผ้าป่าเมืองไทย 8 มิถุนายน 2553

ต้อนรับผ้าป่าจากประเทศไทยวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ที่ Bosco Chiesanouva Verona Localitta Tracchi

ภาพสถานที่ (โรงแรมมีห้องนอน จำนวน 21 ห้องบนเขาเมือง Verona Italy โรงแรมนี้ต้องซ่อมแซมเสียค่าใช้จ่ายมากจึงเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหม่ตามรายละเอียดข้างล่าง บนเขา Monte Baldo Parda

ปัจจุบันได้ที่ใหม่เป็นโรงแรมขนาด 20 ห้องนอน ดูภาพตามลายละเอียดนี้ ใหม่กว่าและดีกว่า

 

กำลังพิจารณา หาสถานที่ใหม่