Rememberance of KingRama9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนๆบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ นาที ณ.โรงพยาบาลศิริราชด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี วัดป่าโคเปนเฮเกน ได้ตั้งโต๊ะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล ในเวลา ๑๒.๔๕ น.ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ และเวลา ๑๙.๐๐ น.ทุกวัน ทางวัดป่าและคณะกรรมการวัดเป็นเจ้าภาพและเชิญชวนชาวไทย และทุกท่านร่วมถวายเป็นพระราชกุศลจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อ ครบกำหนด ๗ วัน (สัตมวาร)วันพุธที่ 19 ตุลาคม , ๑๕ วัน (ปัณรสมวาร) วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ,๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร)วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม และ ๑๐๐ วัน (ศตมวาร)วันศุกร์ที่ 20 มกราคมเรียนเชิญชาวไทยทุกท่านทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ทุกวันเวลา ๑๙.๐๐ น.สวดพระอภิธรรมและสวดมนต์เย็นและเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังทำวัตรเย็นทุกวัน เป็นเวลา ๑ … Read More

2559ที่อยู่ติดต่อวัดในสหภาพยุโรป2016

ปรับปรุงแก้ไข ปี 2561วัดในทวีปยุโรปจำนวน 11 ประเทศ มี 35 วัด 14 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ อยู่ใน 11 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก ที่ตั้งสำนักงาน คณะธรรมทูตในสหภาพยุโรปปี 2554-2557 วารต่อ 2557-2560 ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com  แบบฟอร์มพระธรรมทูต พธต.01-02-03-04-05-06 FormBCDE ที่ วัด/Temple ที่อยู่ /  Adreess เจ้าอวาส-ผู้ดูแล/Abbot เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์ Web/E-mail/Facebook/Telephone 1 วัดป่าโคเปนเฮเกน Watpa Copenhagen Rytterager 100, 2791 Dragøoer DENMARK พระครูพิเนตศาสนคุณ www.watpacph.orgFacebooken.Watpa.Copenhagen.Denmark somsakdk58@gmail.com  Tel: (+45)3294 2522 DENMARK ก่อตั้งเมื่อ2535/1992 ผูกพัทธสีมาแล้ว 2 วัดสันตินิวาส Wat Santinivas Almvägen … Read More

Theravada Buddhist Communities Europe

Theravada Buddhist Communities Europe green = Theravada temple/monastery (with resident monks), most of these places provide retreats and courses for lay people. yellow = non-profit Theravada meditation locations whose communities provide retreats and courses. These centers exist permanently although they don’t host monks permanently. Watpa Copenhagen (Denmark)   Look at this link details

หนังสือเดินทางพระธรรมทูตไม่ต้องยืนขอวีซ่า

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ  (ปกสีน้ำเงินแบบพระธรรมทูต) และหนังสือเดินทางแบบธรรมดา หากเดินทางเข้าประเทศที่ทำการตกลงกับประเทศไทย ไม่ต้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่า… รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางทูต  ราชการ  และธรรมดา  กับประเทศไทย ๑.รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางทูต  หนังสือเดินทางราชการ  และหนังสือเดินทางพิเศษ  กับประเทศไทย  โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลา  ๓๐  และ  ๙๐  วัน ระยะเวลา  ๓๐  วัน   ๑.มองโกเลีย ๒.ลาว ๓.พม่า ๔.เวียตนาม ๕.โอมาน ๖.กัมพูชา ระยะเวลา  ๙๐  วัน   ๑.อาร์เจนติน่า ๒.ออสเตรีย ๓.เบลเยี่ยม ๔.ภูฎาน ๕.บราซิล ๖.ชิลี ๗.โครเอเชีย ๘.สาธารณรัฐเช็ก ๙.เยอรมันนี ๑๐.ฮังการี ๑๑.อินเดีย ๑๒.อิสราเอล ๑๓.อิตาลี ๑๔.ญี่ปุ่น ๑๕.สาธารณรัฐเกาหลี ๑๖.ลักเซมเบิร์ก ๑๗.มาเลเซีย ๑๘.แมกซิโก ๑๙.เนเธอร์แลนด์ ๒๐.เนปาล ๒๑.เปรู ๒๒.ฟิลิปปินส์ ๒๓.โปแลนด์ ๒๔.โรมาเนีย ๒๕.รัสเซีย ๒๖.สิงคโปร์ … Read More

Official passport

ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางนักการทูต หรือ หนังสือเดินทางราชการ (Diplomat/ Official passport) ประเทศที่สามารถอยู่ได้ 30 วัน Cambodia China Laos Mongolia Myanmar Oman Vietnam ประเทศที่สามารถอยู่ได้ 90 วัน Argentina Austria Belgium Bhutan Brazil Chile Croatia Czech Republic Germany Hungary India Israel Italy Japan Korea (Republic of Korea) Luxembourg Malaysia Mexico The Netherlands Nepal Peru The Philippines Poland Romania Russian Federation Singapore Slovak Republic South Africa Switzerland (including Liechtenstein) Tunisia … Read More