อบรมกดจุดสะท้อนเท้า

เปิดอบรม กดจุดสะท้อนเท้า
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
เวลา 13.00 – 15.00 น.
สอนโดย อาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์
ณ.วัดป่าโคเปนเฮเกน

ชมภาพผู้เข้าอบรมบ้างส่วน