ผู้ที่สนใจอุปสมบทหมู่ปีนี้ 2561 จะมีพิธีบวชจัดขึ้นวันที่ 7 กรกฏาคม 2561
เขียนใบสมัครส่งมาที่วัดเพื่อเตรียมตัวในการขอบรรพชาอุปสมบทและ
ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญกุศลการบวชครั้งนี้
ถึงผู้มีบุญที่จะเข้าพิธีบวชสามเณร และ บวช พระ ให้ 2 แฟ้ม นี้ จะมีรายละเอียด และ คู่มือ อ่าน เพื่อ จะบวชสามเณร และ บวช พระ ถ้าไม่เข้าใจ สอบถาม มาได้ หรือ จะมาที่วัดป่าโคเปนฮเกน ก็ได้ สอบถามกับพระ To All ordination of Novice and Monk at Watpa Copenhagen this summer. There are 2 files that you can download and study for the ordination. If you do not understand .You send the e-mail to me or come to the Watpa Copenhagen in Dragør for more information. You are welcome to come to Watpa Copenhagen for more questions. Best Regards Watpa Copenhagen Novice start from Nr.1-2-3-4 Monk 1 til 8 
บวชสามเณร ฟัง ข้อที่ 1 ถึง 4 บวชพระ
ข้อ ที่ 1 ถึง 8 1-วันทาสีมา Before go into the building
2.คำขอบวช เอสาหัง Requist for ordination (Going-Forth)
3.ขอ สรณะ และ ศีล Requesting the refuges and 10 precepts
4.รับศีล 10 precepts
5.ขอนิสัย Requesting dependence (Nissaya)
6.สมมุติคู่สวด (พระ) Examination of the applicant
7.สอนซ้อม Informing the Sagha that the applicant has been examined.
8.ขออุปสมบท Requesting the acceptance (Upassampada)

สามเณร ฟัง ถึง นาทีที่ 10.40 เสร็จพิธี
บวชสามเณร ของพระ ก็ฟังต่อไป จนจบ คู่มือ สวดขานนาค และ บวชสามเณร และ บวชพระ

เสียงบวชสามเณร และ บวช พระ YouTube – Videos from this email

Application ใบสมัครขออุปสมบท บรรพชา