หลวงพ่อจรัญมรณะภาพ25ม.ค2529

ปฏิบัติบูชา พระผู้ปฏิบัติดี…ปฏิบัติชอบ…เริ่มทยอยจาก เมื่อมีพบ…ย่อมมีพราก…ตามวิถี เหลือแต่บุญ…บาปกรรม…คุณความดี…

Makhabucha วันมาฆบูชาปีนี้ 2558

วันมาฆบูชาจัดงานเวียนเทียนและทำบุญปฏิบัติธรรม วันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 วัน มาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2558 ทางวัดจัดงานบวชเนขัมมะ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 มีนาคม 2558 ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ และเวียนเทียน วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เชิญชวนมาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมวันสุดสัปดาห์ ส่งท้ายฤดูหนาวจากไปปีนี้ที่พระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ผ่านมายาว นาน 26ศตวรรษ พุทธชยันตี  ให้มีชีวิตจิตใจที่อบอุ่นที่ฤดูหนาวกำลังจะผ่านไป เพื่อการดำเนินชีวิต ให้เกิดสันติสุขตลอดไป มีกำลังกายที่แข็งแรง และ จิตใจที่สุขสบายโดยทั่วกัน

พระธรรมเทศนา2553

ระหว่างเข้าพรรษาปี พ.ศ. 2553 มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.45 น. และ เปิดเรียนพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) ทุกวันเสาร์ เวลา 12.45 น. กัณฑ์ที่ 1 ทานบารมี วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 2 ศีลบารมี วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 3 เนกขัมมบารมี วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 4 ปัญญาบารมี วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 5 วิริยบารมี วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 6 ขันติบารมี วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน กัณฑ์ที่ 7 สัจจบารมี วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน กัณฑ์ที่ 8 อธิฏฐานบารมี วันอาทิตย์ที่ … Read More