Verona Loy Krathong 2010

งานลอยกระทงวัดวีโรน่าชุดที่ 1 งานลอยกระทงวัดวีโรน่าชุดที่ 2 งานลอยกระทงวัดวีโรน่าชุดที่ 3

Wat Nyanasamvara

ประวัติวัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี