Tag: 2012

 • วัดโพธิธรรมมาเยี่ยม

  วัดโพธิธรรมมาเยี่ยม

  ชาวไทยในเยอรมนี วัดโพธิธรรม เมือง แฟรงเฟริ์ธ เยอรมนี เดินทางมาโดยรถบัส จำนวน 37 ท่าน/คน เดินทางมาถึงเย็นวันศุกร์ และ นำผ้าป่ามาทอดถวายวัดป่าโคเปนเฮเกน วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ เดินทางกลับเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคมนี้ เชิญชวนชาวไทยในเมืองโคเปนเฮเกน และใกล้เคียงมาต้อนรับกัน เพื่อเป็นการเชื่อมโยมสามัคคีคนไทยที่อยู่ในทวีปยุโรป มีโอกาสคนไทยในเดนมาร์ก จะไปเที่ยว แฟรงเฟริ์ธ ก็พักได้ที่วัดโพธิธรรม ดูภาพกิจกรรมวัดได้ที่นี้ ชมภาพผู้มาเยี่ยมเยือน

 • Watpa Loy Krathong Festival

  Watpa Loy Krathong Festival

  ชมภาพลอยกระทงปี 2553

 • บุญเข้าวจี่

  บุญเข้าวจี่

  บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ และบุญประทายข้าวเปลือก เย็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19.30 น. เจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. ไหว้พระรับศีล – พระสงฆ์สวดถวายพรพระ เวลา 10.50 น. ตักบาตรพระสงฆ์ด้วยข้าวจี่ ถวายภัตตาหาร , สังฆทาน , ผ้าป่า และ ข้าวเปลือก รับพร เสร็จพิธี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธเราโดยพร้อมกัน