วัดโพธิธรรมมาเยี่ยม

ชาวไทยในเยอรมนี วัดโพธิธรรม เมือง แฟรงเฟริ์ธ เยอรมนี เดินทางมาโดยรถบัส จำนวน 37 ท่าน/คน เดินทางมาถึงเย็นวันศุกร์ และ นำผ้าป่ามาทอดถวายวัดป่าโคเปนเฮเกน วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ เดินทางกลับเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคมนี้ เชิญชวนชาวไทยในเมืองโคเปนเฮเกน และใกล้เคียงมาต้อนรับกัน เพื่อเป็นการเชื่อมโยมสามัคคีคนไทยที่อยู่ในทวีปยุโรป มีโอกาสคนไทยในเดนมาร์ก จะไปเที่ยว แฟรงเฟริ์ธ ก็พักได้ที่วัดโพธิธรรม ดูภาพกิจกรรมวัดได้ที่นี้ ชมภาพผู้มาเยี่ยมเยือน

บุญเข้าวจี่

บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ และบุญประทายข้าวเปลือก เย็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 19.30 น. เจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น. ไหว้พระรับศีล – พระสงฆ์สวดถวายพรพระ เวลา 10.50 น. ตักบาตรพระสงฆ์ด้วยข้าวจี่ ถวายภัตตาหาร , สังฆทาน , ผ้าป่า และ ข้าวเปลือก รับพร เสร็จพิธี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญและรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวพุทธเราโดยพร้อมกัน