รับสมัครอบรมพระธรรมทูตรุ่นปี 2558

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมบริจาคเพื่อการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศปี2558 ประกาศผลผู้ได้รับการเข้าอบรมพระธรรมทูตปีพ.ศ.2558 รับสมัครอบรมพระธรรมทูตรุ่นใหม่ปี พ.ศ. 2554-5 ดังรายละเอียด ตามลิงค์นี้