พระประสงค์-ปริปุณโณ-เสียงธรรมะ


DOWNLOAD หนังสือ Link Phra Prasong Paripunno พระปลัดประสงค์ ปริปุณโณ

พระประสงค์-ปริปุณโณ-เสียงธรรมะ

เกิดแก่เจ็บตาย ทำไมจึงทุกข์

 

ปฏิทินกำหนดงานทั้งปี 2553 วัดป่าโคเปนเฮเกน