หล่อเทียนเข้าพรรษา

เชิญร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาปี 2553 ในวันที่ 24-25 กรกฏาคมนี้

เวลา 10.00 ทำพิธีสวดมนต์เช้า และนั่งสมาธิภาวนา

เวลา 11.00 ตักบาตร

เวลา 12.30 ทำพิธีหล่อเทียน เข้าพรรษา และเวียนเทียน

อธิษฐานใจร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาให้มีความสุข โชคดี ตลอดหน้าร้อนปีนี้ และตลอดไป

ร่วมบวชพระภิกษุเข้าพรรษาปีนี้วันที่ 26 กรกฏาคม

ความหมายวันเข้าพรรษา