เชิญร่วมงานแต่งงานลูกคุณชม้อย

คุณชม้อย เชิญชวนเพื่อนและญาติ
ที่ไม่ได้รับบัตรเชิญ
ถ้าจะไปร่วมงาน่่แต่งงานลูกชาย ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ขออภัยที่ส่งบัตรเชิญไม่ทั่วถึง
โทรศัพท์ล่วงหน้าติดต่อได้ตามเบอร์ 5276 6714