เรียนภาษาเดนมาร์ก-กฏหมาย


กฏหมายใหม่ของเดนมาร์ก และเรื่องที่ต้องรู้สำหรับผู้จะมาอยู่เดนมาร์ก

เรียนภาษาเดนมาร์ก ทางอินเตอร์เน๊ต