พุทธาภิเษก2010

พิธีพุทธาภิเษก เจ้าแม่กวนอิม และข้าวประดับดิน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553