แผ่นที่ไปสำนักสงฆ์เขมาภิรโต

แผ่นที่ไปสำนักสงฆ์เขมาภิรโต โปร่งกระทิง ราชบุรี