PrisHenrik

สวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าชายเฮนริก พระสวามีในสมเด็จพระราชินีมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก สิ้นพระชนม์แล้ว ในวันพุธที่ 14 ก.พ เป็นเวลา 7 วัน เวลา 19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 น. อ่านข่าวไทยรัฐ  ผู้มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ส.ค.ส2561

ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ตักบาตรปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2561 สวดมนต์เพื่อฝึกจิตใจเป็นพุทธบูชา มงคลกับชีวิตตนเอง ระหว่างวันหยุดให้เป็นสิริมงคล ส่งความสุข ให้กับตนเองและ ครอบครัว ตลอดจนหมู่มิตร สหายเพื่อร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย

Rememberance of KingRama9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนๆบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ นาที ณ.โรงพยาบาลศิริราชด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี วัดป่าโคเปนเฮเกน ได้ตั้งโต๊ะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล ในเวลา ๑๒.๔๕ น.ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ และเวลา ๑๙.๐๐ น.ทุกวัน ทางวัดป่าและคณะกรรมการวัดเป็นเจ้าภาพและเชิญชวนชาวไทย และทุกท่านร่วมถวายเป็นพระราชกุศลจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อ ครบกำหนด ๗ วัน (สัตมวาร)วันพุธที่ 19 ตุลาคม , ๑๕ วัน (ปัณรสมวาร) วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ,๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร)วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม และ ๑๐๐ วัน (ศตมวาร)วันศุกร์ที่ 20 มกราคมเรียนเชิญชาวไทยทุกท่านทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ทุกวันเวลา ๑๙.๐๐ น.สวดพระอภิธรรมและสวดมนต์เย็นและเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังทำวัตรเย็นทุกวัน เป็นเวลา ๑ … Read More

facebook page วัดป่าโคเปนเฮเกน

facebook page วัดป่าโคเปนเฮเกน สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/Watpa.Copenhagen.Denmark หมายเหตุ: ทางวัดยกเลิก facebook page ที่เคยมีก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน