Category: Link

 • Buddhadhamma Book download

  Buddhadhamma Book download

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Buddhadhamma โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม โดยมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ Middle Teaching กล่าวถึงหลักความจริงสายกลางในชีวิต และตอนที่ ๒  Middle Way กล่าวถึงข้อปฏิบัติสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ตามลิงค์ดังนี้ https://www.thailandfoundation.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Buddhadhamma.pdf

 • มุทิตาเจ้าคณะภาค

  มุทิตาเจ้าคณะภาค

  คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป และ วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก พร้อมญาติโยม ขอน้อมถวายมุทิตาแด่พระเดชพระคุณ พระเทพเจติยาจารย์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต) และ พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.5) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)

 • PrisHenrik

  PrisHenrik

  สวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าชายเฮนริก พระสวามีในสมเด็จพระราชินีมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก สิ้นพระชนม์แล้ว ในวันพุธที่ 14 ก.พ เป็นเวลา 7 วัน เวลา 19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 น. อ่านข่าวไทยรัฐ  ผู้มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 • ส.ค.ส2561

  ส.ค.ส2561

  ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ตักบาตรปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2561 สวดมนต์เพื่อฝึกจิตใจเป็นพุทธบูชา มงคลกับชีวิตตนเอง ระหว่างวันหยุดให้เป็นสิริมงคล ส่งความสุข ให้กับตนเองและ ครอบครัว ตลอดจนหมู่มิตร สหายเพื่อร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย

 • King9-19-10-2559-7days

  King9-19-10-2559-7days

  พิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเสด็จสวรรคาลัย สัตตมวาร ครบ 7 วัน วันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีท่านเอกอัครราชทูตไทย คุณวิมล คิดชอบได้นำ ข้าราชการไทยและหน่อยงานต่าง ๆ ในประเทศเดนมาร์ก มาร่วมถวายอุทิศเป็นพระ ราชกุศล [PVGM id=4525] [PVGM id=4577] 

 • Rememberance of KingRama9

  Rememberance of KingRama9

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนๆบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ นาที ณ.โรงพยาบาลศิริราชด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี วัดป่าโคเปนเฮเกน ได้ตั้งโต๊ะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล ในเวลา ๑๒.๔๕ น.ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ และเวลา ๑๙.๐๐ น.ทุกวัน ทางวัดป่าและคณะกรรมการวัดเป็นเจ้าภาพและเชิญชวนชาวไทย และทุกท่านร่วมถวายเป็นพระราชกุศลจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อ ครบกำหนด ๗ วัน (สัตมวาร)วันพุธที่ 19 ตุลาคม , ๑๕ วัน (ปัณรสมวาร) วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ,๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร)วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม และ ๑๐๐ วัน (ศตมวาร)วันศุกร์ที่ 20 มกราคมเรียนเชิญชาวไทยทุกท่านทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ทุกวันเวลา […]

 • facebook page วัดป่าโคเปนเฮเกน

  facebook page วัดป่าโคเปนเฮเกน

  facebook page วัดป่าโคเปนเฮเกน สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/Watpa.Copenhagen.Denmark หมายเหตุ: ทางวัดยกเลิก facebook page ที่เคยมีก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน