สอบธรรมศึกษา-2558

สอบธรรมศึกษา นักธรรมตรี และ นักธรรมโท วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. (กรุณามา ก่อนเวลาสักเล็กน้อย นะคะ) (ใส่ชุดขาว นะคะ) พระสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน จะมีการแนะแนว ข้อสอบธรรมทั้ง ธรรมศึกษาตรี และ โท วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบวันที่ 28 มิถุนายนนี้

สอบธรรมศึกษาชั้นตรีวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ ผู้ลงชื่อเรียน-สอบอย่าพลาด เชิญชวนผู้สนใจเรียนพุทธศาสนา ทุกวันเสาร์ ระหว่างช่วงเข้าพรรษา ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม ถึง 23 ตุลาคม นี้ ผู้ที่สมัครสอบไว้แล้วให้มารับหนังสือคู่มือได้ที่วัดฯ เปิดเรียนพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) ทุกวันเสาร์ เวลา 12.45 น.  

พระธรรม

    ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา                โดย ครูเหม เวชกรพร้อมคำบรรยายประกอบภาพเขียน อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย      พระวินัยปิฎก ๘ เล่ม พระสุตตันตปิฎก ๒๕ เล่ม พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เล่ม   พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ พจนานุกรมต่าง ๆ   พระไตรปิฏกรวมความรู้เรื่องพระไตรปิฎก เอกสารทางประวัติศาสตร์ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก    พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก      พระอภิธรรมปิฎก พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม    ชาดก คำค้นพระไตรปิฎก  ธรรมปฏบัติ   โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม เนื้อหานำมาจากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ เห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำการเผยแผ่ สู่พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ ธรรมโฆษะ   DhamMaster.com    นิทานสีขาว ดร.อาจอง ชุุมสาย ณ.อยุธยา  “ำิ  รวมพระไตรปิฏก บทนำ   ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก  … Read More

เหนือสิ่งอื่นใด พลังศักดิ์สิทธิ์แห่งพระราชนิพนธ์ ” พระมหาชนก “ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ The 60th Anniversary Celebrations of his Majesty’s Accession to the Throne 63 ปี “พระเจ้าอยู่หัว” ผู้นำที่ไม่เหมือนใครในโลก นำพาประเทศ “อยู่ดีมีสุข” Supreme Artist เศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรม ๑ ทศพิธราชธรรม ๒ ๑๐๐ ปี สวรรคตกาลสมเด็จพระปิยมหาราช ทรงห่วงเหตุการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน พระบรมราโชวาท “พูดแล้วต้องทํา” พระบรมราโชวาท “ในหลวง” ทรงเตือน-ครม. ทรงพระราชทานแก่พลเอกสุจินดา คราประยูร และพลตรีจำลอง ศรีเมือง ทรงพระราชทานแก่คณะตุลาการปกครองสูงสุด ทรงรับสั่งรมต.ถวายสัตย์ฯ ทรงมีพระบรมราโชวาทแก่ตุลาการทหาร “ในหลวง” ทรงฝากองคมนตรีปลูกฝังคนไทยเอื้อเฟื้อ นึกถึงส่วนรวม “ในหลวง” เสด็จฯ ทอดพระเนตรดนตรีที่ศิริราช “ในหลวง” เสด็จเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์-สะพานภูมิพล 1,2 … Read More

Dictionary

พจนานุกรม หาความหมายศัพท์ต่าง ๆ

พระธรรมเทศนา2553

ระหว่างเข้าพรรษาปี พ.ศ. 2553 มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.45 น. และ เปิดเรียนพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) ทุกวันเสาร์ เวลา 12.45 น. กัณฑ์ที่ 1 ทานบารมี วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 2 ศีลบารมี วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 3 เนกขัมมบารมี วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 4 ปัญญาบารมี วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 5 วิริยบารมี วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 6 ขันติบารมี วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน กัณฑ์ที่ 7 สัจจบารมี วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน กัณฑ์ที่ 8 อธิฏฐานบารมี วันอาทิตย์ที่ … Read More