กำหนดการงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

กำหนดการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
ณ.วัดป่าโคเปนเฮเกนครบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

*****************************

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙                                        

เวลา   ๑๐.๐๐  น.  สาธุชนพร้อมเพรียงกันที่วัด

                              เวลา   ๑๐.๒๐   น. ไหว้พระสวดมนต์

                              เวลา   ๑๐.๔๕  น. ร่วมกันตักบาตรของแห้ง  แด่พระสงฆ์

                              เวลา   ๑๒.๐๐  น. รับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา  ๑๒.๔๕ น. เรียนเชิญท่านทูตนางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโคเปนเฮเกนกล่าวไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชส่งเสด็จสวรรคาลัย

                             เวลา   ๑๓.๐๙  น. พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

                                                                        – พระสงฆ์ให้พร

                                                                        – รับของที่ระลึก

                                                                        – เสร็จพิธี

 
พระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
ผู้ถวายอดิเรก (ถวายพร กับผ้าพระกฐินพระราชทาน)