Category: Watpa Informations

 • 2566วันมาฆบูชา

  2566วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา 2566 ร่วมทำบุญวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน จัดงานใส่บาตรเวียนเทียน ฉลองวันสามัคคี ระลึกถึง วันที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงพระโอวาทปาฏิโมข์ ซึ่งเป็นหลักในการประกาศศาสนธรรมให้กับชาวพุทธ ได้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติ กันมาจนปัจจุบันนี้วันเสร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. สวดมนต์เช้าเวลา 10.50 น. ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 12.45 น. เดินเวียนเที่ยนเวลา 13.30 น. ฟังพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชานั่งภาวนา เป็นการพัฒนา จิตใจ ในช่วงที่โควิด เริ่มจะ ควบคุมได้ แต่ ยังต้อง ระวังสำหรับผู้ที่ยังมีโอกาสติดต่อเชื้อนี้ได้อีก ดังนั้น ขอให้ทุกท่านป้องกันตนเอง เพื่อ ความเป็นอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยกันทุกท่าน ความหมายวันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ความสำคัญวันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ […]

 • ตักบาตรออกพรรษา 2565

  ตักบาตรออกพรรษา 2565

  ทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ 8 ตุลาคม 2565 ความสำคัญ…วันออกพรรษา ความสำคัญ วันออกพรรษา ได้แก่ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ทั้งนี้เพราะในระหว่างพรรษานั้น พระสงฆ์บางองค์อาจมีข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ เป็นวิธีที่จะรู้ถึงข้อบกพร่องของตน ทั้งนี้กระทำโดยเปิดเผย ไม่ถือเป็นเรื่องที่จะมาโกรธเคืองกันภายหลัง หรือเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกัน การกระทำมหาปวารณา เป็นการสังฆกรรมอย่างหนึ่งแทนการสวดพระปาฏิโมกข์ (พระวินัย) ที่ได้กระทำกันทุกๆ ๑๕ วันในช่วงเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว  การตักบาตรเทโว จะกระทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 คือหลังออกพรรษาแล้ว 1 วัน ประวัติความเป็นมาของประเพณีการตักบาตรเทโว ในสมัยพุทธกาล เมื่อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมและเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยจำพรรษาอยู่ ณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสนคร การที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่า “เทโวโรหณะ”ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบทอดกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

 • 2565วันแม่แห่งชาติ

  2565วันแม่แห่งชาติ

  บทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในปีนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ดำเนินการผลิตโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพลง แม่แห่งแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเพื่อถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆ วันแม่แห่งชาติไทย ปี 2562 บวชเนกขัมมะเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระพันปีหลวง พระราชินีนาถในราชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคมนี้ เป็นวันแม่แห่งชาติไทย ปฏิบัิตภาวนา-สวดมนต์เช้า  05.30 น. เวลา 8.30-11.00 น อบรมปฏิบัติธรรม พักเที่ยง และทานอาหาร เวลา 11.00 เวลา 14.00-17.00 น. ศึกษาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติภาวนา-สวดมนต์เย็น 19.30 น.   คําขวัญวันแม่ 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มาอ่านคำขวัญวันแม่ ตั้งแต่ปี 2544 จนกระทั่งล่าสุด ส่วนคำขวัญวันแม่ 2560 ทีมงานจะมาอัพเดทให้ทราบอีกครั้งค่ะ […]

 • มุทิตาสักการะพระธรรมวิสุทธาจารย์

  มุทิตาสักการะพระธรรมวิสุทธาจารย์

  คณะพระสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน และญาติโยมชาวไทยในเดนมาร์ก กราบมุทิตาสักการะพระธรรมวิสทุธาจารย์ ดูภาพวันงาน

 • มุทิตาเจ้าคณะภาค

  มุทิตาเจ้าคณะภาค

  คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป และ วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก พร้อมญาติโยม ขอน้อมถวายมุทิตาแด่พระเดชพระคุณ พระเทพเจติยาจารย์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต) และ พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.5) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)

 • ภาพงานสงกรานต์ปี2561-2018

  ภาพงานสงกรานต์ปี2561-2018

  ภาพงานสงกรานต์ปี 2561 [PVGM id=9861]

 • PrisHenrik

  PrisHenrik

  สวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าชายเฮนริก พระสวามีในสมเด็จพระราชินีมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก สิ้นพระชนม์แล้ว ในวันพุธที่ 14 ก.พ เป็นเวลา 7 วัน เวลา 19.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 น. อ่านข่าวไทยรัฐ  ผู้มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 • โยมมารดาพระมหาเมธาวี(พระทัก)

  โยมมารดาพระมหาเมธาวี(พระทัก)

  คณะสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน และญาตโยมชาวไทยในเดนมาร์ก-สวีเดนและเยอรมนี ขอเชิญชวน ญาติธรรมทุกท่าน ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล แด่คุณแม่กุน ฉัตรวิไล (โยมแม่พระทัก) สวดพระอภิธรรม เริ่มเวลา 19:30 น. ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 (ทางวัดมีการสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3 คืน) ปัจจุบันพระมหาเมธาวี(พระทัก) อยู่ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดธรรมบารมี เยอรมนี ” ngg_triggers_display=”never” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 • เสด็จสวรรคาลัย

  เสด็จสวรรคาลัย

  กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เชิญชวนชาวไทย และเดนมาร์กเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเวลาเดียวกับเมืองไทย วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เวลา 12.45 น.พระสงฆ์ 5 รูป สวดพระอภิธรรม เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ / ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรวรกรณ วางดอกไม้จันทน์) เวลา 13.30 น. เสร็จพิธี การแต่งกาย สุภาพบุรุษ สูทหรือชุดสุภาพ สีดำล้วน                    สุภาพสตรี ชุดไทย หรือ ชุดสุภาพ สีดำล้วน โรงทาน เชิญนำอาหาร มาร่วมโดยเสร็จพระราชกุศล แจ้งให้ทางวัดทราบเพื่อเตรียมโต๊ะ จัดตั้งอาหาร

 • 26-27-28กรกฏาคม2562

  26-27-28กรกฏาคม2562

  ชมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ชมภาพเคลื่อนไหว วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 67 ปี วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม และวันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม ถึง 28 กรกฏาคม 2562 ปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 10.30 น.สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญพุทธมนต์ นั่งสมาธิแผ่กุศล เวลา 10.55 น.สวดมนต์มะหาวะชิราลังกะระณาภืถุติปะสืทธืวะระทานะคาถา เวลา 11.00 น. ถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหารแล้วเสร็จร่วมรับประทานอาหาร โดยพร้อมเพียงกัน แสดงประกาศธรรมสุจริตกถา เชิญชวนเหล่าพุทธบริษัท พสกนิกรชาวไทยน้อมนำประพฤติปฏิบัติ เพื่อถวายเป็นพระพรชัย ในอภิลักขิตมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ […]