ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ แสดงธรรม ณ.วัดป่าโคเปนเฮเกน

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ตัวจริงเสียงจริง มาพบคนไทยในเดนมาร์ก และใกล้เคียงมาเรียนรู้ธรรมใช้กับตนเองและนำกลับไปให้คนที่บ้านได้ปิติในธรรมทุกท่าน 2 วัน วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ชมภาพผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายวันนี้ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 12.30 น. Day2ชมภาพผู้สนใจได้ที่นี้ วัดสังฆบารมีประเทศสวีเดน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมติดต่อที่นี้ รู้จักดร.วรภัทร์ ภู่เจริญจากรายการเจาะใจดูได้ที่นี้ สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญและครูบาอาจารย์ต่าง ๆ มีหลายตอน

ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบวันที่ 28 มิถุนายนนี้

สอบธรรมศึกษาชั้นตรีวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ ผู้ลงชื่อเรียน-สอบอย่าพลาด เชิญชวนผู้สนใจเรียนพุทธศาสนา ทุกวันเสาร์ ระหว่างช่วงเข้าพรรษา ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม ถึง 23 ตุลาคม นี้ ผู้ที่สมัครสอบไว้แล้วให้มารับหนังสือคู่มือได้ที่วัดฯ เปิดเรียนพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) ทุกวันเสาร์ เวลา 12.45 น.  

แกะสลักผักผลไม้

เรียนแกะสลักผักผลไม้กับครูบังอร ทุกวันอาทิตย์ ฟรี ภาพ นักเรียนแกะสลัก

บรรพชา

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม ร่วมบวชพระภิกษุ ธนเดช ลดดาวัลย์ เวลา 9.00 น. ลูกสาวทั้ง 3 มีแหม่ม, น้อง M ,น้อง Air เป็นเจ้าภาพอุปสมบทคุณพ่อ ภาพวันอุปสมยท

พระธรรมเทศนา2553

ระหว่างเข้าพรรษาปี พ.ศ. 2553 มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.45 น. และ เปิดเรียนพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) ทุกวันเสาร์ เวลา 12.45 น. กัณฑ์ที่ 1 ทานบารมี วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 2 ศีลบารมี วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 3 เนกขัมมบารมี วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 4 ปัญญาบารมี วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 5 วิริยบารมี วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม กัณฑ์ที่ 6 ขันติบารมี วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน กัณฑ์ที่ 7 สัจจบารมี วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน กัณฑ์ที่ 8 อธิฏฐานบารมี วันอาทิตย์ที่ … Read More

วัดโพธิธรรมมาเยี่ยม

ชาวไทยในเยอรมนี วัดโพธิธรรม เมือง แฟรงเฟริ์ธ เยอรมนี เดินทางมาโดยรถบัส จำนวน 37 ท่าน/คน เดินทางมาถึงเย็นวันศุกร์ และ นำผ้าป่ามาทอดถวายวัดป่าโคเปนเฮเกน วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ เดินทางกลับเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคมนี้ เชิญชวนชาวไทยในเมืองโคเปนเฮเกน และใกล้เคียงมาต้อนรับกัน เพื่อเป็นการเชื่อมโยมสามัคคีคนไทยที่อยู่ในทวีปยุโรป มีโอกาสคนไทยในเดนมาร์ก จะไปเที่ยว แฟรงเฟริ์ธ ก็พักได้ที่วัดโพธิธรรม ดูภาพกิจกรรมวัดได้ที่นี้ ชมภาพผู้มาเยี่ยมเยือน

SundayFlower

การจัดดอกไม้บ่ายวันอาทิตย์